Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Bình

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 3 Lần 3.33%
31 3 Lần 3.33%
53 3 Lần 3.33%
63 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
92 3 Lần 3.33%
15 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Bình đến 13/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Không tăng
63 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Giảm 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
92 5 Không tăng
00 4 Tăng 1
15 4 Tăng 1
17 4 Không tăng
29 4 Giảm 1
46 4 Không tăng
49 4 Không tăng
52 4 Không tăng
55 4 Tăng 1
86 4 Tăng 1
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
49 11 Không tăng
54 11 Không tăng
16 10 Không tăng
28 10 Không tăng
86 9 Tăng 1
92 9 Không tăng
14 8 Không tăng
25 8 Không tăng
39 8 Không tăng
46 8 Không tăng
47 8 Tăng 1
52 8 Tăng 1
55 8 Tăng 1
60 8 Tăng 1
71 8 Giảm 1
75 8 Không tăng
89 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 25: 2 Kỳ
  • 60: 2 Kỳ
  • 86: 2 Kỳ
  • 26: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Bình trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Tăng 1
0
Tăng 2 22 Lần
19 Lần Tăng 1
1
Giảm 1 18 Lần
23 Lần Giảm 3
2
Giảm 3 19 Lần
16 Lần Không tăng
3
Tăng 3 20 Lần
19 Lần Không tăng
4
Giảm 3 16 Lần
20 Lần Giảm 1
5
Tăng 3 23 Lần
20 Lần Giảm 4
6
Tăng 2 21 Lần
11 Lần Tăng 2
7
Tăng 2 18 Lần
16 Lần Tăng 2
8
Giảm 2 11 Lần
20 Lần Tăng 2
9
Giảm 3 12 Lần