Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Bình

Bộ số Lần về Tỉ lệ
89 4 Lần 4.44%
16 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
56 3 Lần 3.33%
10 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Bình đến 22/02/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
89 4 Lần Giảm 1
16 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Tăng 2
56 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
89 6 Tăng 1
75 5 Tăng 1
99 5 Tăng 1
16 4 Không tăng
25 4 Giảm 1
28 4 Giảm 1
46 4 Không tăng
71 4 Giảm 1
94 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
86 11 Không tăng
89 11 Tăng 1
25 10 Không tăng
35 10 Không tăng
72 10 Tăng 1
94 10 Không tăng
08 9 Giảm 1
39 9 Không tăng
95 9 Không tăng
04 8 Tăng 1
16 8 Giảm 1
19 8 Không tăng
42 8 Giảm 1
45 8 Tăng 1
47 8 Giảm 1
48 8 Tăng 1
91 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 99: 2 Kỳ
  • 89: 3 Kỳ
  • 75: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Bình trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
11 Lần Tăng 1
0
Không tăng 13 Lần
22 Lần Tăng 1
1
Giảm 3 19 Lần
17 Lần Giảm 3
2
Tăng 1 18 Lần
15 Lần Tăng 2
3
Không tăng 10 Lần
23 Lần Không tăng
4
Tăng 2 17 Lần
15 Lần Tăng 2
5
Giảm 2 24 Lần
14 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 22 Lần
23 Lần Giảm 1
7
Không tăng 17 Lần
23 Lần Không tăng
8
Không tăng 16 Lần
17 Lần Giảm 3
9
Tăng 1 24 Lần