Xổ số Quảng Bình 60 ngày – Kết quả XSQB 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/05/2023

ĐB 658883
Nhất 15353
Nhì 77493
Ba 22318 01594
40034 40280 63232 09258
95895 92799 96679
Năm 4436
Sáu 3157 6861 9312
Bảy 195
Tám 40
Đầu
0
1 18, 12
2
3 34, 32, 36
4 40
5 53, 58, 57
6 61
7 79
8 83, 80
9 93, 94, 95, 99, 95
Đuôi
0 80, 40
1 61
2 32, 12
3 83, 53, 93
4 94, 34
5 95, 95
6 36
7 57
8 18, 58
9 99, 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 18/05/2023

ĐB 699494
Nhất 03192
Nhì 71117
Ba 10570 99720
38652 95763 57107 49612
49220 01637 32064
Năm 1432
Sáu 1029 6530 2724
Bảy 368
Tám 19
Đầu
0 07
1 17, 12, 19
2 20, 20, 29, 24
3 37, 32, 30
4
5 52
6 63, 64, 68
7 70
8
9 94, 92
Đuôi
0 70, 20, 20, 30
1
2 92, 52, 12, 32
3 63
4 94, 64, 24
5
6
7 17, 07, 37
8 68
9 29, 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 11/05/2023

ĐB 452004
Nhất 65391
Nhì 34080
Ba 46918 55421
93708 55090 74658 74314
40223 95657 22246
Năm 7603
Sáu 6504 8542 3376
Bảy 662
Tám 66
Đầu
0 04, 08, 03, 04
1 18, 14
2 21, 23
3
4 46, 42
5 58, 57
6 62, 66
7 76
8 80
9 91, 90
Đuôi
0 80, 90
1 91, 21
2 42, 62
3 23, 03
4 04, 14, 04
5
6 46, 76, 66
7 57
8 18, 08, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 04/05/2023

ĐB 139284
Nhất 73544
Nhì 81642
Ba 43050 73599
54655 49677 94786 91538
11599 73374 75013
Năm 7387
Sáu 9367 8390 8434
Bảy 627
Tám 32
Đầu
0
1 13
2 27
3 38, 34, 32
4 44, 42
5 50, 55
6 67
7 77, 74
8 84, 86, 87
9 99, 99, 90
Đuôi
0 50, 90
1
2 42, 32
3 13
4 84, 44, 74, 34
5 55
6 86
7 77, 87, 67, 27
8 38
9 99, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 27/04/2023

ĐB 679318
Nhất 01668
Nhì 13810
Ba 63758 87219
01746 95187 64190 27230
98359 37354 14831
Năm 0502
Sáu 0146 9045 3937
Bảy 387
Tám 84
Đầu
0 02
1 18, 10, 19
2
3 30, 31, 37
4 46, 46, 45
5 58, 59, 54
6 68
7
8 87, 87, 84
9 90
Đuôi
0 10, 90, 30
1 31
2 02
3
4 54, 84
5 45
6 46, 46
7 87, 37, 87
8 18, 68, 58
9 19, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 20/04/2023

ĐB 972499
Nhất 73298
Nhì 42967
Ba 67731 36890
21877 04696 98014 11666
31789 24475 12061
Năm 1688
Sáu 9267 5710 4628
Bảy 762
Tám 90
Đầu
0
1 14, 10
2 28
3 31
4
5
6 67, 66, 61, 67, 62
7 77, 75
8 89, 88
9 99, 98, 90, 96, 90
Đuôi
0 90, 10, 90
1 31, 61
2 62
3
4 14
5 75
6 96, 66
7 67, 77, 67
8 98, 88, 28
9 99, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 13/04/2023

ĐB 138218
Nhất 32887
Nhì 20001
Ba 16593 34812
88196 45322 82148 32740
59337 62805 92350
Năm 8737
Sáu 1485 6412 6648
Bảy 343
Tám 93
Đầu
0 01, 05
1 18, 12, 12
2 22
3 37, 37
4 48, 40, 48, 43
5 50
6
7
8 87, 85
9 93, 96, 93
Đuôi
0 40, 50
1 01
2 12, 22, 12
3 93, 43, 93
4
5 05, 85
6 96
7 87, 37, 37
8 18, 48, 48
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 06/04/2023

ĐB 849202
Nhất 69002
Nhì 65820
Ba 05585 84139
82073 42115 04960 02261
37465 19265 11502
Năm 5717
Sáu 7230 2301 1670
Bảy 636
Tám 91
Đầu
0 02, 02, 02, 01
1 15, 17
2 20
3 39, 30, 36
4
5
6 60, 61, 65, 65
7 73, 70
8 85
9 91
Đuôi
0 20, 60, 30, 70
1 61, 01, 91
2 02, 02, 02
3 73
4
5 85, 15, 65, 65
6 36
7 17
8
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 30/03/2023

ĐB 661707
Nhất 19207
Nhì 02984
Ba 33507 93145
47844 23660 16692 35369
13560 32354 36825
Năm 3388
Sáu 6840 3774 5839
Bảy 731
Tám 60
Đầu
0 07, 07, 07
1
2 25
3 39, 31
4 45, 44, 40
5 54
6 60, 69, 60, 60
7 74
8 84, 88
9 92
Đuôi
0 60, 60, 40, 60
1 31
2 92
3
4 84, 44, 54, 74
5 45, 25
6
7 07, 07, 07
8 88
9 69, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/03/2023

ĐB 256397
Nhất 92793
Nhì 42866
Ba 11208 88560
82148 21716 38203 63265
53869 08145 52872
Năm 0002
Sáu 0402 8322 6744
Bảy 391
Tám 34
Đầu
0 08, 03, 02, 02
1 16
2 22
3 34
4 48, 45, 44
5
6 66, 60, 65, 69
7 72
8
9 97, 93, 91
Đuôi
0 60
1 91
2 72, 02, 02, 22
3 93, 03
4 44, 34
5 65, 45
6 66, 16
7 97
8 08, 48
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/03/2023

ĐB 419887
Nhất 62461
Nhì 23195
Ba 74170 13819
87348 49503 59357 00149
92459 45115 26639
Năm 1063
Sáu 2602 8343 3624
Bảy 108
Tám 99
Đầu
0 03, 02, 08
1 19, 15
2 24
3 39
4 48, 49, 43
5 57, 59
6 61, 63
7 70
8 87
9 95, 99
Đuôi
0 70
1 61
2 02
3 03, 63, 43
4 24
5 95, 15
6
7 87, 57
8 48, 08
9 19, 49, 59, 39, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/03/2023

ĐB 059075
Nhất 67249
Nhì 63755
Ba 49002 04413
13531 64942 65716 67435
05546 42018 61816
Năm 0753
Sáu 5565 0700 9809
Bảy 136
Tám 92
Đầu
0 02, 00, 09
1 13, 16, 18, 16
2
3 31, 35, 36
4 49, 42, 46
5 55, 53
6 65
7 75
8
9 92
Đuôi
0 00
1 31
2 02, 42, 92
3 13, 53
4
5 75, 55, 35, 65
6 16, 46, 16, 36
7
8 18
9 49, 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/03/2023

ĐB 115905
Nhất 72414
Nhì 62700
Ba 33955 53286
04267 34821 02640 47164
40391 51658 41708
Năm 2692
Sáu 7792 2481 2156
Bảy 190
Tám 15
Đầu
0 05, 00, 08
1 14, 15
2 21
3
4 40
5 55, 58, 56
6 67, 64
7
8 86, 81
9 91, 92, 92, 90
Đuôi
0 00, 40, 90
1 21, 91, 81
2 92, 92
3
4 14, 64
5 05, 55, 15
6 86, 56
7 67
8 58, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/02/2023

ĐB 259962
Nhất 28793
Nhì 70413
Ba 26345 37387
33066 34676 53936 01394
80559 53634 89531
Năm 2230
Sáu 1380 3579 0358
Bảy 811
Tám 45
Đầu
0
1 13, 11
2
3 36, 34, 31, 30
4 45, 45
5 59, 58
6 62, 66
7 76, 79
8 87, 80
9 93, 94
Đuôi
0 30, 80
1 31, 11
2 62
3 93, 13
4 94, 34
5 45, 45
6 66, 76, 36
7 87
8 58
9 59, 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/02/2023

ĐB 066088
Nhất 71066
Nhì 78287
Ba 93643 74255
25836 13085 83645 09619
23768 79771 05520
Năm 9662
Sáu 6376 8734 2256
Bảy 082
Tám 81
Đầu
0
1 19
2 20
3 36, 34
4 43, 45
5 55, 56
6 66, 68, 62
7 71, 76
8 88, 87, 85, 82, 81
9
Đuôi
0 20
1 71, 81
2 62, 82
3 43
4 34
5 55, 85, 45
6 66, 36, 76, 56
7 87
8 88, 68
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/02/2023

ĐB 971912
Nhất 72916
Nhì 16226
Ba 32144 97148
11395 33584 83278 63322
76470 44197 85241
Năm 4270
Sáu 3951 0443 6973
Bảy 531
Tám 68
Đầu
0
1 12, 16
2 26, 22
3 31
4 44, 48, 41, 43
5 51
6 68
7 78, 70, 70, 73
8 84
9 95, 97
Đuôi
0 70, 70
1 41, 51, 31
2 12, 22
3 43, 73
4 44, 84
5 95
6 16, 26
7 97
8 48, 78, 68
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/02/2023

ĐB 854033
Nhất 41146
Nhì 29706
Ba 63347 11032
62433 93101 99658 11459
79346 08659 69358
Năm 8830
Sáu 8521 0301 8262
Bảy 258
Tám 70
Đầu
0 06, 01, 01
1
2 21
3 33, 32, 33, 30
4 46, 47, 46
5 58, 59, 59, 58, 58
6 62
7 70
8
9
Đuôi
0 30, 70
1 01, 21, 01
2 32, 62
3 33, 33
4
5
6 46, 06, 46
7 47
8 58, 58, 58
9 59, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/01/2023

ĐB 395830
Nhất 15409
Nhì 17121
Ba 76951 54375
76045 48967 20087 53080
87603 48524 81188
Năm 5545
Sáu 7632 1055 4499
Bảy 655
Tám 87
Đầu
0 09, 03
1
2 21, 24
3 30, 32
4 45, 45
5 51, 55, 55
6 67
7 75
8 87, 80, 88, 87
9 99
Đuôi
0 30, 80
1 21, 51
2 32
3 03
4 24
5 75, 45, 45, 55, 55
6
7 67, 87, 87
8 88
9 09, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 19/01/2023

ĐB 564059
Nhất 91369
Nhì 77190
Ba 56272 63490
42840 62489 58135 22822
20285 21934 12999
Năm 0006
Sáu 1602 2613 2970
Bảy 937
Tám 36
Đầu
0 06, 02
1 13
2 22
3 35, 34, 37, 36
4 40
5 59
6 69
7 72, 70
8 89, 85
9 90, 90, 99
Đuôi
0 90, 90, 40, 70
1
2 72, 22, 02
3 13
4 34
5 35, 85
6 06, 36
7 37
8
9 59, 69, 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/01/2023

ĐB 050094
Nhất 74828
Nhì 96871
Ba 62482 96452
56659 19380 75197 89523
37767 50987 12739
Năm 0562
Sáu 7045 1597 1267
Bảy 567
Tám 88
Đầu
0
1
2 28, 23
3 39
4 45
5 52, 59
6 67, 62, 67, 67
7 71
8 82, 80, 87, 88
9 94, 97, 97
Đuôi
0 80
1 71
2 82, 52, 62
3 23
4 94
5 45
6
7 97, 67, 87, 97, 67, 67
8 28, 88
9 59, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/01/2023

ĐB 789845
Nhất 37156
Nhì 56504
Ba 15318 42259
28510 78281 86057 02267
55005 69891 44236
Năm 5549
Sáu 5531 0059 7626
Bảy 944
Tám 37
Đầu
0 04, 05
1 18, 10
2 26
3 36, 31, 37
4 45, 49, 44
5 56, 59, 57, 59
6 67
7
8 81
9 91
Đuôi
0 10
1 81, 91, 31
2
3
4 04, 44
5 45, 05
6 56, 36, 26
7 57, 67, 37
8 18
9 59, 49, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 29/12/2022

ĐB 791237
Nhất 99947
Nhì 99726
Ba 48778 70757
15788 05552 32445 62414
69268 79830 01908
Năm 7043
Sáu 5911 9129 8094
Bảy 350
Tám 66
Đầu
0 08
1 14, 11
2 26, 29
3 37, 30
4 47, 45, 43
5 57, 52, 50
6 68, 66
7 78
8 88
9 94
Đuôi
0 30, 50
1 11
2 52
3 43
4 14, 94
5 45
6 26, 66
7 37, 47, 57
8 78, 88, 68, 08
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 22/12/2022

ĐB 471653
Nhất 34086
Nhì 76493
Ba 44806 73834
78504 85151 99746 25134
15228 48292 89583
Năm 8885
Sáu 5808 4214 5889
Bảy 058
Tám 48
Đầu
0 06, 04, 08
1 14
2 28
3 34, 34
4 46, 48
5 53, 51, 58
6
7
8 86, 83, 85, 89
9 93, 92
Đuôi
0
1 51
2 92
3 53, 93, 83
4 34, 04, 34, 14
5 85
6 86, 06, 46
7
8 28, 08, 58, 48
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 15/12/2022

ĐB 178713
Nhất 39944
Nhì 40657
Ba 96430 61151
08418 65085 88558 75008
42544 50798 79043
Năm 1960
Sáu 4209 3939 4414
Bảy 770
Tám 78
Đầu
0 08, 09
1 13, 18, 14
2
3 30, 39
4 44, 44, 43
5 57, 51, 58
6 60
7 70, 78
8 85
9 98
Đuôi
0 30, 60, 70
1 51
2
3 13, 43
4 44, 44, 14
5 85
6
7 57
8 18, 58, 08, 98, 78
9 09, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 08/12/2022

ĐB 491309
Nhất 79058
Nhì 25812
Ba 10378 82348
21569 52341 83093 93087
94431 43189 93237
Năm 0408
Sáu 0200 3696 5096
Bảy 182
Tám 10
Đầu
0 09, 08, 00
1 12, 10
2
3 31, 37
4 48, 41
5 58
6 69
7 78
8 87, 89, 82
9 93, 96, 96
Đuôi
0 00, 10
1 41, 31
2 12, 82
3 93
4
5
6 96, 96
7 87, 37
8 58, 78, 48, 08
9 09, 69, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/12/2022

ĐB 120545
Nhất 60655
Nhì 43733
Ba 71214 50361
29331 52873 30641 32491
34205 15790 51228
Năm 6917
Sáu 3065 8619 9834
Bảy 114
Tám 29
Đầu
0 05
1 14, 17, 19, 14
2 28, 29
3 33, 31, 34
4 45, 41
5 55
6 61, 65
7 73
8
9 91, 90
Đuôi
0 90
1 61, 31, 41, 91
2
3 33, 73
4 14, 34, 14
5 45, 55, 05, 65
6
7 17
8 28
9 19, 29

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 24/11/2022

ĐB 316523
Nhất 81502
Nhì 37467
Ba 71791 42343
08424 53892 54032 70175
43300 25388 09495
Năm 3751
Sáu 8482 8961 5645
Bảy 634
Tám 32
Đầu
0 02, 00
1
2 23, 24
3 32, 34, 32
4 43, 45
5 51
6 67, 61
7 75
8 88, 82
9 91, 92, 95
Đuôi
0 00
1 91, 51, 61
2 02, 92, 32, 82, 32
3 23, 43
4 24, 34
5 75, 95, 45
6
7 67
8 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 17/11/2022

ĐB 084460
Nhất 65092
Nhì 48564
Ba 21417 35644
47362 62202 68307 12006
90744 84359 33988
Năm 7637
Sáu 2573 9595 3010
Bảy 353
Tám 71
Đầu
0 02, 07, 06
1 17, 10
2
3 37
4 44, 44
5 59, 53
6 60, 64, 62
7 73, 71
8 88
9 92, 95
Đuôi
0 60, 10
1 71
2 92, 62, 02
3 73, 53
4 64, 44, 44
5 95
6 06
7 17, 07, 37
8 88
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 10/11/2022

ĐB 261083
Nhất 86374
Nhì 42376
Ba 16381 93608
16604 10970 78573 00480
85795 04758 52605
Năm 1954
Sáu 9280 0352 2643
Bảy 198
Tám 66
Đầu
0 08, 04, 05
1
2
3
4 43
5 58, 54, 52
6 66
7 74, 76, 70, 73
8 83, 81, 80, 80
9 95, 98
Đuôi
0 70, 80, 80
1 81
2 52
3 83, 73, 43
4 74, 04, 54
5 95, 05
6 76, 66
7
8 08, 58, 98
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 03/11/2022

ĐB 162422
Nhất 03862
Nhì 70014
Ba 93191 46132
96045 69137 92357 22347
33555 69547 05436
Năm 4007
Sáu 7792 5453 9317
Bảy 413
Tám 77
Đầu
0 07
1 14, 17, 13
2 22
3 32, 37, 36
4 45, 47, 47
5 57, 55, 53
6 62
7 77
8
9 91, 92
Đuôi
0
1 91
2 22, 62, 32, 92
3 53, 13
4 14
5 45, 55
6 36
7 37, 57, 47, 47, 07, 17, 77
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 27/10/2022

ĐB 812125
Nhất 20846
Nhì 53467
Ba 14066 96902
66272 37103 20204 29546
86966 45548 90843
Năm 4045
Sáu 5539 7722 7618
Bảy 627
Tám 79
Đầu
0 02, 03, 04
1 18
2 25, 22, 27
3 39
4 46, 46, 48, 43, 45
5
6 67, 66, 66
7 72, 79
8
9
Đuôi
0
1
2 02, 72, 22
3 03, 43
4 04
5 25, 45
6 46, 66, 46, 66
7 67, 27
8 48, 18
9 39, 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 20/10/2022

ĐB 274615
Nhất 71341
Nhì 84839
Ba 12767 54622
33205 93805 60958 80644
06130 88375 92624
Năm 2781
Sáu 8303 7087 5012
Bảy 785
Tám 74
Đầu
0 05, 05, 03
1 15, 12
2 22, 24
3 39, 30
4 41, 44
5 58
6 67
7 75, 74
8 81, 87, 85
9
Đuôi
0 30
1 41, 81
2 22, 12
3 03
4 44, 24, 74
5 15, 05, 05, 75, 85
6
7 67, 87
8 58
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 13/10/2022

ĐB 534400
Nhất 94383
Nhì 81935
Ba 61047 06047
36151 14700 42670 83455
93862 88953 45588
Năm 0862
Sáu 2126 5838 3441
Bảy 207
Tám 23
Đầu
0 00, 00, 07
1
2 26, 23
3 35, 38
4 47, 47, 41
5 51, 55, 53
6 62, 62
7 70
8 83, 88
9
Đuôi
0 00, 00, 70
1 51, 41
2 62, 62
3 83, 53, 23
4
5 35, 55
6 26
7 47, 47, 07
8 88, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 06/10/2022

ĐB 494556
Nhất 95636
Nhì 53047
Ba 61093 10355
82782 23374 40016 63026
88764 03335 78115
Năm 0166
Sáu 0420 6908 4558
Bảy 360
Tám 83
Đầu
0 08
1 16, 15
2 26, 20
3 36, 35
4 47
5 56, 55, 58
6 64, 66, 60
7 74
8 82, 83
9 93
Đuôi
0 20, 60
1
2 82
3 93, 83
4 74, 64
5 55, 35, 15
6 56, 36, 16, 26, 66
7 47
8 08, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 29/09/2022

ĐB 745635
Nhất 04390
Nhì 82332
Ba 23554 05877
04543 89481 27583 10426
58732 01091 39750
Năm 6770
Sáu 9763 2252 0237
Bảy 264
Tám 93
Đầu
0
1
2 26
3 35, 32, 32, 37
4 43
5 54, 50, 52
6 63, 64
7 77, 70
8 81, 83
9 90, 91, 93
Đuôi
0 90, 50, 70
1 81, 91
2 32, 32, 52
3 43, 83, 63, 93
4 54, 64
5 35
6 26
7 77, 37
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 22/09/2022

ĐB 722904
Nhất 05401
Nhì 74936
Ba 28368 56703
33097 10375 06417 63732
83103 83402 86302
Năm 5832
Sáu 4108 1143 4199
Bảy 860
Tám 00
Đầu
0 04, 01, 03, 03, 02, 02, 08, 00
1 17
2
3 36, 32, 32
4 43
5
6 68, 60
7 75
8
9 97, 99
Đuôi
0 60, 00
1 01
2 32, 02, 02, 32
3 03, 03, 43
4 04
5 75
6 36
7 97, 17
8 68, 08
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 15/09/2022

ĐB 584855
Nhất 89520
Nhì 50109
Ba 84706 77896
89200 45821 35497 61238
49920 24073 56851
Năm 2059
Sáu 0038 0822 8335
Bảy 618
Tám 24
Đầu
0 09, 06, 00
1 18
2 20, 21, 20, 22, 24
3 38, 38, 35
4
5 55, 51, 59
6
7 73
8
9 96, 97
Đuôi
0 20, 00, 20
1 21, 51
2 22
3 73
4 24
5 55, 35
6 06, 96
7 97
8 38, 38, 18
9 09, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 08/09/2022

ĐB 720209
Nhất 85420
Nhì 59775
Ba 01726 40177
53812 46548 73664 81270
27126 69812 22705
Năm 6113
Sáu 3575 0759 3460
Bảy 347
Tám 93
Đầu
0 09, 05
1 12, 12, 13
2 20, 26, 26
3
4 48, 47
5 59
6 64, 60
7 75, 77, 70, 75
8
9 93
Đuôi
0 20, 70, 60
1
2 12, 12
3 13, 93
4 64
5 75, 05, 75
6 26, 26
7 77, 47
8 48
9 09, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/09/2022

ĐB 854671
Nhất 47428
Nhì 70358
Ba 39797 54851
25920 52821 76804 70292
03812 10993 65551
Năm 5209
Sáu 4277 6182 5305
Bảy 381
Tám 63
Đầu
0 04, 09, 05
1 12
2 28, 20, 21
3
4
5 58, 51, 51
6 63
7 71, 77
8 82, 81
9 97, 92, 93
Đuôi
0 20
1 71, 51, 21, 51, 81
2 92, 12, 82
3 93, 63
4 04
5 05
6
7 97, 77
8 28, 58
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/08/2022

ĐB 080767
Nhất 36819
Nhì 18461
Ba 78296 24452
69040 37139 51918 57918
67844 32325 30701
Năm 3198
Sáu 7682 6188 2792
Bảy 191
Tám 95
Đầu
0 01
1 19, 18, 18
2 25
3 39
4 40, 44
5 52
6 67, 61
7
8 82, 88
9 96, 98, 92, 91, 95
Đuôi
0 40
1 61, 01, 91
2 52, 82, 92
3
4 44
5 25, 95
6 96
7 67
8 18, 18, 98, 88
9 19, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 18/08/2022

ĐB 673691
Nhất 14478
Nhì 12884
Ba 04695 92632
30872 44240 35761 38367
20555 82647 11837
Năm 6422
Sáu 0238 8440 2233
Bảy 122
Tám 90
Đầu
0
1
2 22, 22
3 32, 37, 38, 33
4 40, 47, 40
5 55
6 61, 67
7 78, 72
8 84
9 91, 95, 90
Đuôi
0 40, 40, 90
1 91, 61
2 32, 72, 22, 22
3 33
4 84
5 95, 55
6
7 67, 47, 37
8 78, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 11/08/2022

ĐB 083769
Nhất 59791
Nhì 30839
Ba 69454 40033
64741 19750 88402 65202
41751 69409 02194
Năm 9040
Sáu 8575 1692 7684
Bảy 398
Tám 85
Đầu
0 02, 02, 09
1
2
3 39, 33
4 41, 40
5 54, 50, 51
6 69
7 75
8 84, 85
9 91, 94, 92, 98
Đuôi
0 50, 40
1 91, 41, 51
2 02, 02, 92
3 33
4 54, 94, 84
5 75, 85
6
7
8 98
9 69, 39, 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 04/08/2022

ĐB 662841
Nhất 05073
Nhì 45324
Ba 94783 06854
44635 63712 21310 03222
24416 18951 12046
Năm 6991
Sáu 5765 3105 6121
Bảy 728
Tám 37
Đầu
0 05
1 12, 10, 16
2 24, 22, 21, 28
3 35, 37
4 41, 46
5 54, 51
6 65
7 73
8 83
9 91
Đuôi
0 10
1 41, 51, 91, 21
2 12, 22
3 73, 83
4 24, 54
5 35, 65, 05
6 16, 46
7 37
8 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 28/07/2022

ĐB 588340
Nhất 86904
Nhì 18597
Ba 14028 59142
82402 84542 92442 70958
61640 51935 14127
Năm 0091
Sáu 3386 6545 2493
Bảy 163
Tám 85
Đầu
0 04, 02
1
2 28, 27
3 35
4 40, 42, 42, 42, 40, 45
5 58
6 63
7
8 86, 85
9 97, 91, 93
Đuôi
0 40, 40
1 91
2 42, 02, 42, 42
3 93, 63
4 04
5 35, 45, 85
6 86
7 97, 27
8 28, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 21/07/2022

ĐB 836083
Nhất 06437
Nhì 71967
Ba 29247 38225
35492 54603 63487 91252
65122 84515 48227
Năm 7690
Sáu 5710 2022 2016
Bảy 277
Tám 44
Đầu
0 03
1 15, 10, 16
2 25, 22, 27, 22
3 37
4 47, 44
5 52
6 67
7 77
8 83, 87
9 92, 90
Đuôi
0 90, 10
1
2 92, 52, 22, 22
3 83, 03
4 44
5 25, 15
6 16
7 37, 67, 47, 87, 27, 77
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 14/07/2022

ĐB 336386
Nhất 31326
Nhì 01424
Ba 87875 38246
34737 14787 55426 92231
34915 27360 74062
Năm 2377
Sáu 9140 4379 5483
Bảy 952
Tám 09
Đầu
0 09
1 15
2 26, 24, 26
3 37, 31
4 46, 40
5 52
6 60, 62
7 75, 77, 79
8 86, 87, 83
9
Đuôi
0 60, 40
1 31
2 62, 52
3 83
4 24
5 75, 15
6 86, 26, 46, 26
7 37, 87, 77
8
9 79, 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/07/2022

ĐB 105691
Nhất 67370
Nhì 97729
Ba 24803 24368
08383 88867 91253 11382
70253 99677 43830
Năm 9166
Sáu 7377 5052 3323
Bảy 200
Tám 50
Đầu
0 03, 00
1
2 29, 23
3 30
4
5 53, 53, 52, 50
6 68, 67, 66
7 70, 77, 77
8 83, 82
9 91
Đuôi
0 70, 30, 00, 50
1 91
2 82, 52
3 03, 83, 53, 53, 23
4
5
6 66
7 67, 77, 77
8 68
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 30/06/2022

ĐB 845265
Nhất 58665
Nhì 26071
Ba 20443 09776
89551 30800 52236 51923
30888 29701 87141
Năm 4332
Sáu 1249 2900 1526
Bảy 421
Tám 25
Đầu
0 00, 01, 00
1
2 23, 26, 21, 25
3 36, 32
4 43, 41, 49
5 51
6 65, 65
7 71, 76
8 88
9
Đuôi
0 00, 00
1 71, 51, 01, 41, 21
2 32
3 43, 23
4
5 65, 65, 25
6 76, 36, 26
7
8 88
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/06/2022

ĐB 851225
Nhất 90632
Nhì 83400
Ba 34339 82762
44222 86102 20761 52927
20817 66348 90871
Năm 4134
Sáu 1499 2175 7016
Bảy 324
Tám 02
Đầu
0 00, 02, 02
1 17, 16
2 25, 22, 27, 24
3 32, 39, 34
4 48
5
6 62, 61
7 71, 75
8
9 99
Đuôi
0 00
1 61, 71
2 32, 62, 22, 02, 02
3
4 34, 24
5 25, 75
6 16
7 27, 17
8 48
9 39, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/06/2022

ĐB 749246
Nhất 76606
Nhì 97212
Ba 33981 28714
14262 67038 67812 04532
94521 84405 17140
Năm 7950
Sáu 6144 8250 6891
Bảy 913
Tám 99
Đầu
0 06, 05
1 12, 14, 12, 13
2 21
3 38, 32
4 46, 40, 44
5 50, 50
6 62
7
8 81
9 91, 99
Đuôi
0 40, 50, 50
1 81, 21, 91
2 12, 62, 12, 32
3 13
4 14, 44
5 05
6 46, 06
7
8 38
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/06/2022

ĐB 374066
Nhất 98596
Nhì 98213
Ba 64023 78776
45405 86396 19588 08271
04978 16491 69228
Năm 8217
Sáu 9020 4555 5881
Bảy 212
Tám 58
Đầu
0 05
1 13, 17, 12
2 23, 28, 20
3
4
5 55, 58
6 66
7 76, 71, 78
8 88, 81
9 96, 96, 91
Đuôi
0 20
1 71, 91, 81
2 12
3 13, 23
4
5 05, 55
6 66, 96, 76, 96
7 17
8 88, 78, 28, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/06/2022

ĐB 008257
Nhất 33610
Nhì 53343
Ba 46811 37023
30315 36933 43810 66207
37173 62058 02297
Năm 6034
Sáu 7881 5647 6963
Bảy 699
Tám 56
Đầu
0 07
1 10, 11, 15, 10
2 23
3 33, 34
4 43, 47
5 57, 58, 56
6 63
7 73
8 81
9 97, 99
Đuôi
0 10, 10
1 11, 81
2
3 43, 23, 33, 73, 63
4 34
5 15
6 56
7 57, 07, 97, 47
8 58
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/05/2022

ĐB 379367
Nhất 99240
Nhì 16562
Ba 97429 45760
55180 67352 63099 37007
87156 42416 81558
Năm 1293
Sáu 6293 0096 3835
Bảy 815
Tám 61
Đầu
0 07
1 16, 15
2 29
3 35
4 40
5 52, 56, 58
6 67, 62, 60, 61
7
8 80
9 99, 93, 93, 96
Đuôi
0 40, 60, 80
1 61
2 62, 52
3 93, 93
4
5 35, 15
6 56, 16, 96
7 67, 07
8 58
9 29, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 19/05/2022

ĐB 622028
Nhất 65978
Nhì 05873
Ba 55302 62433
20190 64537 93725 12680
56388 49570 04756
Năm 3538
Sáu 9362 1576 2612
Bảy 741
Tám 49
Đầu
0 02
1 12
2 28, 25
3 33, 37, 38
4 41, 49
5 56
6 62
7 78, 73, 70, 76
8 80, 88
9 90
Đuôi
0 90, 80, 70
1 41
2 02, 62, 12
3 73, 33
4
5 25
6 56, 76
7 37
8 28, 78, 88, 38
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/05/2022

ĐB 734480
Nhất 02012
Nhì 86736
Ba 68722 46138
89649 39048 71725 63561
73640 13592 92158
Năm 0328
Sáu 0516 2189 2957
Bảy 723
Tám 92
Đầu
0
1 12, 16
2 22, 25, 28, 23
3 36, 38
4 49, 48, 40
5 58, 57
6 61
7
8 80, 89
9 92, 92
Đuôi
0 80, 40
1 61
2 12, 22, 92, 92
3 23
4
5 25
6 36, 16
7 57
8 38, 48, 58, 28
9 49, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/05/2022

ĐB 957609
Nhất 95758
Nhì 85729
Ba 05450 67580
22288 93632 74009 49731
25757 74101 30656
Năm 8690
Sáu 5608 3307 7809
Bảy 181
Tám 25
Đầu
0 09, 09, 01, 08, 07, 09
1
2 29, 25
3 32, 31
4
5 58, 50, 57, 56
6
7
8 80, 88, 81
9 90
Đuôi
0 50, 80, 90
1 31, 01, 81
2 32
3
4
5 25
6 56
7 57, 07
8 58, 88, 08
9 09, 29, 09, 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 28/04/2022

ĐB 599761
Nhất 76247
Nhì 33490
Ba 36445 92337
15170 09567 73053 93013
75672 96313 83426
Năm 3267
Sáu 9413 9876 7769
Bảy 903
Tám 33
Đầu
0 03
1 13, 13, 13
2 26
3 37, 33
4 47, 45
5 53
6 61, 67, 67, 69
7 70, 72, 76
8
9 90
Đuôi
0 90, 70
1 61
2 72
3 53, 13, 13, 13, 03, 33
4
5 45
6 26, 76
7 47, 37, 67, 67
8
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 21/04/2022

ĐB 401099
Nhất 76759
Nhì 36637
Ba 61606 32244
34940 46137 07153 99922
46512 92060 74315
Năm 4289
Sáu 3463 2092 5443
Bảy 984
Tám 30
Đầu
0 06
1 12, 15
2 22
3 37, 37, 30
4 44, 40, 43
5 59, 53
6 60, 63
7
8 89, 84
9 99, 92
Đuôi
0 40, 60, 30
1
2 22, 12, 92
3 53, 63, 43
4 44, 84
5 15
6 06
7 37, 37
8
9 99, 59, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 14/04/2022

ĐB 274513
Nhất 80949
Nhì 19600
Ba 38118 16718
84024 39294 03844 87443
61536 74147 38628
Năm 5199
Sáu 0716 9459 7242
Bảy 179
Tám 87
Đầu
0 00
1 13, 18, 18, 16
2 24, 28
3 36
4 49, 44, 43, 47, 42
5 59
6
7 79
8 87
9 94, 99
Đuôi
0 00
1
2 42
3 13, 43
4 24, 94, 44
5
6 36, 16
7 47, 87
8 18, 18, 28
9 49, 99, 59, 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/04/2022

ĐB 024181
Nhất 30650
Nhì 87684
Ba 69260 61750
87480 62851 02260 44797
20757 17495 42442
Năm 2546
Sáu 7847 5172 2682
Bảy 273
Tám 15
Đầu
0
1 15
2
3
4 42, 46, 47
5 50, 50, 51, 57
6 60, 60
7 72, 73
8 81, 84, 80, 82
9 97, 95
Đuôi
0 50, 60, 50, 80, 60
1 81, 51
2 42, 72, 82
3 73
4 84
5 95, 15
6 46
7 97, 57, 47
8
9

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Quảng Bình 60 ngày – Kết quả XSQB 60 ngày gần nhất Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Bình. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Bình 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Xổ số Quảng Bình 60 ngày – Kết quả XSQB 60 ngày gần nhất

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày thế nào?

Xổ số Quảng Bình 60 ngày – Kết quả XSQB 60 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQB 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQB 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Bình 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.