Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/12/2023

ĐB 943345
Nhất 23200
Nhì 89364
Ba 72701 92538
80947 73235 58602 56108
97157 49847 06639
Năm 0469
Sáu 3114 8107 7049
Bảy 400
Tám 18
Đầu
0 00, 01, 02, 08, 07, 00
1 14, 18
2
3 38, 35, 39
4 45, 47, 47, 49
5 57
6 64, 69
7
8
9
Đuôi
0 00, 00
1 01
2 02
3
4 64, 14
5 45, 35
6
7 47, 57, 47, 07
8 38, 08, 18
9 39, 69, 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 30/11/2023

ĐB 247509
Nhất 62039
Nhì 80861
Ba 92805 47014
49366 16020 34265 48627
27117 12792 26316
Năm 1652
Sáu 6098 0725 3382
Bảy 442
Tám 70
Đầu
0 09, 05
1 14, 17, 16
2 20, 27, 25
3 39
4 42
5 52
6 61, 66, 65
7 70
8 82
9 92, 98
Đuôi
0 20, 70
1 61
2 92, 52, 82, 42
3
4 14
5 05, 65, 25
6 66, 16
7 27, 17
8 98
9 09, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/11/2023

ĐB 935249
Nhất 72304
Nhì 58739
Ba 45508 33441
27648 30004 26587 95541
38774 30295 47959
Năm 5659
Sáu 4394 2462 0807
Bảy 614
Tám 86
Đầu
0 04, 08, 04, 07
1 14
2
3 39
4 49, 41, 48, 41
5 59, 59
6 62
7 74
8 87, 86
9 95, 94
Đuôi
0
1 41, 41
2 62
3
4 04, 04, 74, 94, 14
5 95
6 86
7 87, 07
8 08, 48
9 49, 39, 59, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/11/2023

ĐB 249035
Nhất 16798
Nhì 75558
Ba 41513 56764
79109 87469 04432 35625
16971 42720 28767
Năm 6911
Sáu 6941 8501 6361
Bảy 195
Tám 45
Đầu
0 09, 01
1 13, 11
2 25, 20
3 35, 32
4 41, 45
5 58
6 64, 69, 67, 61
7 71
8
9 98, 95
Đuôi
0 20
1 71, 11, 41, 01, 61
2 32
3 13
4 64
5 35, 25, 95, 45
6
7 67
8 98, 58
9 09, 69

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/11/2023

ĐB 796730
Nhất 46311
Nhì 55604
Ba 14806 21096
81652 68286 15559 96191
02410 42351 31995
Năm 6042
Sáu 3984 2966 5223
Bảy 750
Tám 93
Đầu
0 04, 06
1 11, 10
2 23
3 30
4 42
5 52, 59, 51, 50
6 66
7
8 86, 84
9 96, 91, 95, 93
Đuôi
0 30, 10, 50
1 11, 91, 51
2 52, 42
3 23, 93
4 04, 84
5 95
6 06, 96, 86, 66
7
8
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/11/2023

ĐB 652366
Nhất 28603
Nhì 89310
Ba 72105 88213
43729 35624 68174 85307
54352 26364 16988
Năm 2516
Sáu 7891 2539 5494
Bảy 912
Tám 89
Đầu
0 03, 05, 07
1 10, 13, 16, 12
2 29, 24
3 39
4
5 52
6 66, 64
7 74
8 88, 89
9 91, 94
Đuôi
0 10
1 91
2 52, 12
3 03, 13
4 24, 74, 64, 94
5 05
6 66, 16
7 07
8 88
9 29, 39, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/10/2023

ĐB 375607
Nhất 96174
Nhì 77585
Ba 84589 97972
02172 60929 19549 40776
81168 94127 80657
Năm 8373
Sáu 8596 8831 3248
Bảy 605
Tám 14
Đầu
0 07, 05
1 14
2 29, 27
3 31
4 49, 48
5 57
6 68
7 74, 72, 72, 76, 73
8 85, 89
9 96
Đuôi
0
1 31
2 72, 72
3 73
4 74, 14
5 85, 05
6 76, 96
7 07, 27, 57
8 68, 48
9 89, 29, 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 19/10/2023

ĐB 334240
Nhất 11639
Nhì 31227
Ba 36948 88913
98970 25691 11109 53400
15435 18355 85747
Năm 7853
Sáu 4963 7720 8494
Bảy 797
Tám 81
Đầu
0 09, 00
1 13
2 27, 20
3 39, 35
4 40, 48, 47
5 55, 53
6 63
7 70
8 81
9 91, 94, 97
Đuôi
0 40, 70, 00, 20
1 91, 81
2
3 13, 53, 63
4 94
5 35, 55
6
7 27, 47, 97
8 48
9 39, 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/10/2023

ĐB 029344
Nhất 65035
Nhì 41928
Ba 35235 34105
71917 60983 67932 41601
36578 66018 67783
Năm 8463
Sáu 9390 3204 0332
Bảy 641
Tám 38
Đầu
0 05, 01, 04
1 17, 18
2 28
3 35, 35, 32, 32, 38
4 44, 41
5
6 63
7 78
8 83, 83
9 90
Đuôi
0 90
1 01, 41
2 32, 32
3 83, 83, 63
4 44, 04
5 35, 35, 05
6
7 17
8 28, 78, 18, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/10/2023

ĐB 671010
Nhất 69468
Nhì 12282
Ba 21934 01456
51692 52495 19618 50219
59907 74006 75786
Năm 7192
Sáu 5131 9634 1635
Bảy 672
Tám 94
Đầu
0 07, 06
1 10, 18, 19
2
3 34, 31, 34, 35
4
5 56
6 68
7 72
8 82, 86
9 92, 95, 92, 94
Đuôi
0 10
1 31
2 82, 92, 92, 72
3
4 34, 34, 94
5 95, 35
6 56, 06, 86
7 07
8 68, 18
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 28/09/2023

ĐB 460257
Nhất 72625
Nhì 20042
Ba 39490 83359
84265 17933 22459 53198
62443 42672 07031
Năm 2652
Sáu 7942 8019 3091
Bảy 404
Tám 95
Đầu
0 04
1 19
2 25
3 33, 31
4 42, 43, 42
5 57, 59, 59, 52
6 65
7 72
8
9 90, 98, 91, 95
Đuôi
0 90
1 31, 91
2 42, 72, 52, 42
3 33, 43
4 04
5 25, 65, 95
6
7 57
8 98
9 59, 59, 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 21/09/2023

ĐB 038430
Nhất 59076
Nhì 35178
Ba 72839 51792
34488 23216 65222 17328
34286 91712 67956
Năm 7830
Sáu 2599 3127 2581
Bảy 724
Tám 89
Đầu
0
1 16, 12
2 22, 28, 27, 24
3 30, 39, 30
4
5 56
6
7 76, 78
8 88, 86, 81, 89
9 92, 99
Đuôi
0 30, 30
1 81
2 92, 22, 12
3
4 24
5
6 76, 16, 86, 56
7 27
8 78, 88, 28
9 39, 99, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 14/09/2023

ĐB 853776
Nhất 05912
Nhì 13261
Ba 69380 93914
03116 49656 43389 72402
96643 24858 90762
Năm 0261
Sáu 3064 1423 4893
Bảy 774
Tám 73
Đầu
0 02
1 12, 14, 16
2 23
3
4 43
5 56, 58
6 61, 62, 61, 64
7 76, 74, 73
8 80, 89
9 93
Đuôi
0 80
1 61, 61
2 12, 02, 62
3 43, 23, 93, 73
4 14, 64, 74
5
6 76, 16, 56
7
8 58
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/09/2023

ĐB 197311
Nhất 61094
Nhì 05692
Ba 86135 73577
72051 29013 78408 04151
54750 79226 70246
Năm 3673
Sáu 0187 2550 6381
Bảy 337
Tám 53
Đầu
0 08
1 11, 13
2 26
3 35, 37
4 46
5 51, 51, 50, 50, 53
6
7 77, 73
8 87, 81
9 94, 92
Đuôi
0 50, 50
1 11, 51, 51, 81
2 92
3 13, 73, 53
4 94
5 35
6 26, 46
7 77, 87, 37
8 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 31/08/2023

ĐB 928024
Nhất 18706
Nhì 72792
Ba 22361 66168
61240 74798 89704 37737
95538 63601 75691
Năm 5158
Sáu 9485 6623 0025
Bảy 396
Tám 67
Đầu
0 06, 04, 01
1
2 24, 23, 25
3 37, 38
4 40
5 58
6 61, 68, 67
7
8 85
9 92, 98, 91, 96
Đuôi
0 40
1 61, 01, 91
2 92
3 23
4 24, 04
5 85, 25
6 06, 96
7 37, 67
8 68, 98, 38, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 24/08/2023

ĐB 782808
Nhất 62359
Nhì 84685
Ba 07768 57119
18781 26288 50039 80432
29833 74175 87091
Năm 7383
Sáu 3660 9619 0095
Bảy 108
Tám 67
Đầu
0 08, 08
1 19, 19
2
3 39, 32, 33
4
5 59
6 68, 60, 67
7 75
8 85, 81, 88, 83
9 91, 95
Đuôi
0 60
1 81, 91
2 32
3 33, 83
4
5 85, 75, 95
6
7 67
8 08, 68, 88, 08
9 59, 19, 39, 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 17/08/2023

ĐB 591586
Nhất 51745
Nhì 88330
Ba 94134 33953
24088 93436 83267 25056
11098 53609 07911
Năm 7508
Sáu 9815 1624 5794
Bảy 689
Tám 35
Đầu
0 09, 08
1 11, 15
2 24
3 30, 34, 36, 35
4 45
5 53, 56
6 67
7
8 86, 88, 89
9 98, 94
Đuôi
0 30
1 11
2
3 53
4 34, 24, 94
5 45, 15, 35
6 86, 36, 56
7 67
8 88, 98, 08
9 09, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 10/08/2023

ĐB 424150
Nhất 04868
Nhì 31079
Ba 47145 68670
53383 67900 66642 02142
75345 05586 38472
Năm 0347
Sáu 5872 8693 7725
Bảy 031
Tám 36
Đầu
0 00
1
2 25
3 31, 36
4 45, 42, 42, 45, 47
5 50
6 68
7 79, 70, 72, 72
8 83, 86
9 93
Đuôi
0 50, 70, 00
1 31
2 42, 42, 72, 72
3 83, 93
4
5 45, 45, 25
6 86, 36
7 47
8 68
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 03/08/2023

ĐB 145019
Nhất 20975
Nhì 64179
Ba 46185 34486
51440 29301 66732 23643
28584 05786 26449
Năm 9252
Sáu 8364 5884 6308
Bảy 484
Tám 48
Đầu
0 01, 08
1 19
2
3 32
4 40, 43, 49, 48
5 52
6 64
7 75, 79
8 85, 86, 84, 86, 84, 84
9
Đuôi
0 40
1 01
2 32, 52
3 43
4 84, 64, 84, 84
5 75, 85
6 86, 86
7
8 08, 48
9 19, 79, 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 27/07/2023

ĐB 642147
Nhất 86198
Nhì 80480
Ba 13037 15553
34542 20116 60690 45913
55785 15487 67850
Năm 3082
Sáu 7866 5997 8676
Bảy 836
Tám 08
Đầu
0 08
1 16, 13
2
3 37, 36
4 47, 42
5 53, 50
6 66
7 76
8 80, 85, 87, 82
9 98, 90, 97
Đuôi
0 80, 90, 50
1
2 42, 82
3 53, 13
4
5 85
6 16, 66, 76, 36
7 47, 37, 87, 97
8 98, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 20/07/2023

ĐB 264552
Nhất 23915
Nhì 49031
Ba 48850 59080
37695 81163 74578 03155
18906 54849 59127
Năm 0606
Sáu 2104 1139 5697
Bảy 588
Tám 83
Đầu
0 06, 06, 04
1 15
2 27
3 31, 39
4 49
5 52, 50, 55
6 63
7 78
8 80, 88, 83
9 95, 97
Đuôi
0 50, 80
1 31
2 52
3 63, 83
4 04
5 15, 95, 55
6 06, 06
7 27, 97
8 78, 88
9 49, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 13/07/2023

ĐB 547829
Nhất 00484
Nhì 10011
Ba 92271 42372
20264 28350 80448 07588
48035 41891 77634
Năm 8554
Sáu 7076 1207 9552
Bảy 957
Tám 39
Đầu
0 07
1 11
2 29
3 35, 34, 39
4 48
5 50, 54, 52, 57
6 64
7 71, 72, 76
8 84, 88
9 91
Đuôi
0 50
1 11, 71, 91
2 72, 52
3
4 84, 64, 34, 54
5 35
6 76
7 07, 57
8 48, 88
9 29, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 06/07/2023

ĐB 688368
Nhất 74026
Nhì 74447
Ba 69504 39450
20914 23637 51946 66386
91411 58660 72387
Năm 9310
Sáu 0871 5233 3385
Bảy 296
Tám 09
Đầu
0 04, 09
1 14, 11, 10
2 26
3 37, 33
4 47, 46
5 50
6 68, 60
7 71
8 86, 87, 85
9 96
Đuôi
0 50, 60, 10
1 11, 71
2
3 33
4 04, 14
5 85
6 26, 46, 86, 96
7 47, 37, 87
8 68
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 29/06/2023

ĐB 202977
Nhất 40186
Nhì 76599
Ba 96178 08177
58102 56870 83323 62920
63881 89133 35451
Năm 6226
Sáu 1915 1680 3466
Bảy 546
Tám 57
Đầu
0 02
1 15
2 23, 20, 26
3 33
4 46
5 51, 57
6 66
7 77, 78, 77, 70
8 86, 81, 80
9 99
Đuôi
0 70, 20, 80
1 81, 51
2 02
3 23, 33
4
5 15
6 86, 26, 66, 46
7 77, 77, 57
8 78
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 22/06/2023

ĐB 439840
Nhất 48555
Nhì 05604
Ba 56393 84327
56204 46055 28732 20311
43163 14858 62612
Năm 8566
Sáu 9323 5618 0718
Bảy 064
Tám 38
Đầu
0 04, 04
1 11, 12, 18, 18
2 27, 23
3 32, 38
4 40
5 55, 55, 58
6 63, 66, 64
7
8
9 93
Đuôi
0 40
1 11
2 32, 12
3 93, 63, 23
4 04, 04, 64
5 55, 55
6 66
7 27
8 58, 18, 18, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 15/06/2023

ĐB 334364
Nhất 54871
Nhì 54226
Ba 21155 43240
11756 62381 08993 83299
90702 31115 33894
Năm 5965
Sáu 6568 1033 8872
Bảy 922
Tám 31
Đầu
0 02
1 15
2 26, 22
3 33, 31
4 40
5 55, 56
6 64, 65, 68
7 71, 72
8 81
9 93, 99, 94
Đuôi
0 40
1 71, 81, 31
2 02, 72, 22
3 93, 33
4 64, 94
5 55, 15, 65
6 26, 56
7
8 68
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 08/06/2023

ĐB 063283
Nhất 35806
Nhì 07504
Ba 38022 55240
38156 98542 53672 04473
81036 59665 53503
Năm 6209
Sáu 8297 3402 4009
Bảy 995
Tám 26
Đầu
0 06, 04, 03, 09, 02, 09
1
2 22, 26
3 36
4 40, 42
5 56
6 65
7 72, 73
8 83
9 97, 95
Đuôi
0 40
1
2 22, 42, 72, 02
3 83, 73, 03
4 04
5 65, 95
6 06, 56, 36, 26
7 97
8
9 09, 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/06/2023

ĐB 875870
Nhất 68534
Nhì 40890
Ba 13524 09020
84612 60058 15281 04600
14335 24255 90584
Năm 2541
Sáu 0775 4688 6170
Bảy 801
Tám 55
Đầu
0 00, 01
1 12
2 24, 20
3 34, 35
4 41
5 58, 55, 55
6
7 70, 75, 70
8 81, 84, 88
9 90
Đuôi
0 70, 90, 20, 00, 70
1 81, 41, 01
2 12
3
4 34, 24, 84
5 35, 55, 75, 55
6
7
8 58, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/05/2023

ĐB 658883
Nhất 15353
Nhì 77493
Ba 22318 01594
40034 40280 63232 09258
95895 92799 96679
Năm 4436
Sáu 3157 6861 9312
Bảy 195
Tám 40
Đầu
0
1 18, 12
2
3 34, 32, 36
4 40
5 53, 58, 57
6 61
7 79
8 83, 80
9 93, 94, 95, 99, 95
Đuôi
0 80, 40
1 61
2 32, 12
3 83, 53, 93
4 94, 34
5 95, 95
6 36
7 57
8 18, 58
9 99, 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 18/05/2023

ĐB 699494
Nhất 03192
Nhì 71117
Ba 10570 99720
38652 95763 57107 49612
49220 01637 32064
Năm 1432
Sáu 1029 6530 2724
Bảy 368
Tám 19
Đầu
0 07
1 17, 12, 19
2 20, 20, 29, 24
3 37, 32, 30
4
5 52
6 63, 64, 68
7 70
8
9 94, 92
Đuôi
0 70, 20, 20, 30
1
2 92, 52, 12, 32
3 63
4 94, 64, 24
5
6
7 17, 07, 37
8 68
9 29, 19

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Bình. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Bình 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày thế nào?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQB 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQB 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.