Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/05/2024

ĐB 843919
Nhất 37910
Nhì 71855
Ba 61783 14335
34502 13226 60662 35486
00492 29885 61608
Năm 1492
Sáu 9249 8649 5274
Bảy 868
Tám 53
Đầu
0 02, 08
1 19, 10
2 26
3 35
4 49, 49
5 55, 53
6 62, 68
7 74
8 83, 86, 85
9 92, 92
Đuôi
0 10
1
2 02, 62, 92, 92
3 83, 53
4 74
5 55, 35, 85
6 26, 86
7
8 08, 68
9 19, 49, 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/05/2024

ĐB 592097
Nhất 90900
Nhì 28471
Ba 51368 54267
12815 16997 12581 53627
67846 92492 23085
Năm 6803
Sáu 5404 1700 1800
Bảy 527
Tám 14
Đầu
0 00, 03, 04, 00, 00
1 15, 14
2 27, 27
3
4 46
5
6 68, 67
7 71
8 81, 85
9 97, 97, 92
Đuôi
0 00, 00, 00
1 71, 81
2 92
3 03
4 04, 14
5 15, 85
6 46
7 97, 67, 97, 27, 27
8 68
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/05/2024

ĐB 249510
Nhất 68060
Nhì 78617
Ba 34937 44138
14340 06017 72466 10623
52914 21495 97732
Năm 3717
Sáu 3404 8229 7849
Bảy 854
Tám 65
Đầu
0 04
1 10, 17, 17, 14, 17
2 23, 29
3 37, 38, 32
4 40, 49
5 54
6 60, 66, 65
7
8
9 95
Đuôi
0 10, 60, 40
1
2 32
3 23
4 14, 04, 54
5 95, 65
6 66
7 17, 37, 17, 17
8 38
9 29, 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/04/2024

ĐB 137522
Nhất 15447
Nhì 41964
Ba 45842 03050
69064 61452 76676 47680
76922 32246 52555
Năm 3792
Sáu 0986 2003 4671
Bảy 707
Tám 81
Đầu
0 03, 07
1
2 22, 22
3
4 47, 42, 46
5 50, 52, 55
6 64, 64
7 76, 71
8 80, 86, 81
9 92
Đuôi
0 50, 80
1 71, 81
2 22, 42, 52, 22, 92
3 03
4 64, 64
5 55
6 76, 46, 86
7 47, 07
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 18/04/2024

ĐB 559649
Nhất 20204
Nhì 74516
Ba 17987 58318
26245 43567 92375 81332
28233 71551 86623
Năm 0246
Sáu 6008 3529 6495
Bảy 016
Tám 17
Đầu
0 04, 08
1 16, 18, 16, 17
2 23, 29
3 32, 33
4 49, 45, 46
5 51
6 67
7 75
8 87
9 95
Đuôi
0
1 51
2 32
3 33, 23
4 04
5 45, 75, 95
6 16, 46, 16
7 87, 67, 17
8 18, 08
9 49, 29

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 11/04/2024

ĐB 597576
Nhất 61314
Nhì 50938
Ba 76751 47916
70438 67352 99590 10561
61055 50332 93997
Năm 9215
Sáu 6841 1420 2442
Bảy 421
Tám 50
Đầu
0
1 14, 16, 15
2 20, 21
3 38, 38, 32
4 41, 42
5 51, 52, 55, 50
6 61
7 76
8
9 90, 97
Đuôi
0 90, 20, 50
1 51, 61, 41, 21
2 52, 32, 42
3
4 14
5 55, 15
6 76, 16
7 97
8 38, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 04/04/2024

ĐB 610560
Nhất 19466
Nhì 27862
Ba 25568 72452
76739 66768 96024 35780
49429 23121 00044
Năm 7751
Sáu 7054 7369 0722
Bảy 722
Tám 23
Đầu
0
1
2 24, 29, 21, 22, 22, 23
3 39
4 44
5 52, 51, 54
6 60, 66, 62, 68, 68, 69
7
8 80
9
Đuôi
0 60, 80
1 21, 51
2 62, 52, 22, 22
3 23
4 24, 44, 54
5
6 66
7
8 68, 68
9 39, 29, 69

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 28/03/2024

ĐB 447955
Nhất 01239
Nhì 60951
Ba 66627 59439
37627 85555 10913 71049
47802 66685 73775
Năm 5662
Sáu 5223 6944 3345
Bảy 119
Tám 56
Đầu
0 02
1 13, 19
2 27, 27, 23
3 39, 39
4 49, 44, 45
5 55, 51, 55, 56
6 62
7 75
8 85
9
Đuôi
0
1 51
2 02, 62
3 13, 23
4 44
5 55, 55, 85, 75, 45
6 56
7 27, 27
8
9 39, 39, 49, 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 21/03/2024

ĐB 882454
Nhất 29486
Nhì 05509
Ba 14063 84170
18259 41260 30755 30034
41296 63840 29042
Năm 5935
Sáu 7054 7861 7316
Bảy 328
Tám 87
Đầu
0 09
1 16
2 28
3 34, 35
4 40, 42
5 54, 59, 55, 54
6 63, 60, 61
7 70
8 86, 87
9 96
Đuôi
0 70, 60, 40
1 61
2 42
3 63
4 54, 34, 54
5 55, 35
6 86, 96, 16
7 87
8 28
9 09, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 14/03/2024

ĐB 399171
Nhất 86391
Nhì 64709
Ba 24496 83458
51612 33282 45390 71623
95356 57612 15173
Năm 5101
Sáu 2552 6620 9737
Bảy 516
Tám 49
Đầu
0 09, 01
1 12, 12, 16
2 23, 20
3 37
4 49
5 58, 56, 52
6
7 71, 73
8 82
9 91, 96, 90
Đuôi
0 90, 20
1 71, 91, 01
2 12, 82, 12, 52
3 23, 73
4
5
6 96, 56, 16
7 37
8 58
9 09, 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/03/2024

ĐB 715054
Nhất 90792
Nhì 29628
Ba 41467 62463
13450 01478 56028 51792
83707 94303 69891
Năm 9284
Sáu 1179 5423 4397
Bảy 828
Tám 60
Đầu
0 07, 03
1
2 28, 28, 23, 28
3
4
5 54, 50
6 67, 63, 60
7 78, 79
8 84
9 92, 92, 91, 97
Đuôi
0 50, 60
1 91
2 92, 92
3 63, 03, 23
4 54, 84
5
6
7 67, 07, 97
8 28, 78, 28, 28
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 29/02/2024

ĐB 096454
Nhất 10422
Nhì 87609
Ba 50511 98391
11338 18420 10872 30162
93419 79073 47198
Năm 8898
Sáu 2444 5640 2598
Bảy 560
Tám 31
Đầu
0 09
1 11, 19
2 22, 20
3 38, 31
4 44, 40
5 54
6 62, 60
7 72, 73
8
9 91, 98, 98, 98
Đuôi
0 20, 40, 60
1 11, 91, 31
2 22, 72, 62
3 73
4 54, 44
5
6
7
8 38, 98, 98, 98
9 09, 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 22/02/2024

ĐB 365867
Nhất 20810
Nhì 89599
Ba 87845 42780
31638 98654 75404 67263
98872 17633 33589
Năm 5754
Sáu 2606 0875 8748
Bảy 112
Tám 56
Đầu
0 04, 06
1 10, 12
2
3 38, 33
4 45, 48
5 54, 54, 56
6 67, 63
7 72, 75
8 80, 89
9 99
Đuôi
0 10, 80
1
2 72, 12
3 63, 33
4 54, 04, 54
5 45, 75
6 06, 56
7 67
8 38, 48
9 99, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 15/02/2024

ĐB 941018
Nhất 08289
Nhì 13994
Ba 05889 84899
23046 74766 20349 76930
92475 54386 38443
Năm 2588
Sáu 7457 5378 5835
Bảy 028
Tám 79
Đầu
0
1 18
2 28
3 30, 35
4 46, 49, 43
5 57
6 66
7 75, 78, 79
8 89, 89, 86, 88
9 94, 99
Đuôi
0 30
1
2
3 43
4 94
5 75, 35
6 46, 66, 86
7 57
8 18, 88, 78, 28
9 89, 89, 99, 49, 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 08/02/2024

ĐB 672489
Nhất 05949
Nhì 56721
Ba 64112 12067
39764 54427 85740 18392
89195 54420 17497
Năm 7557
Sáu 6265 7134 8717
Bảy 154
Tám 69
Đầu
0
1 12, 17
2 21, 27, 20
3 34
4 49, 40
5 57, 54
6 67, 64, 65, 69
7
8 89
9 92, 95, 97
Đuôi
0 40, 20
1 21
2 12, 92
3
4 64, 34, 54
5 95, 65
6
7 67, 27, 97, 57, 17
8
9 89, 49, 69

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/02/2024

ĐB 839421
Nhất 35387
Nhì 10852
Ba 84046 90781
96026 70516 97576 06647
41248 70719 43410
Năm 7144
Sáu 0371 7934 7628
Bảy 315
Tám 78
Đầu
0
1 16, 19, 10, 15
2 21, 26, 28
3 34
4 46, 47, 48, 44
5 52
6
7 76, 71, 78
8 87, 81
9
Đuôi
0 10
1 21, 81, 71
2 52
3
4 44, 34
5 15
6 46, 26, 16, 76
7 87, 47
8 48, 28, 78
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/01/2024

ĐB 023868
Nhất 86856
Nhì 16251
Ba 73016 16182
59228 21871 91785 73577
63256 66380 98759
Năm 7315
Sáu 8782 8616 4631
Bảy 535
Tám 20
Đầu
0
1 16, 15, 16
2 28, 20
3 31, 35
4
5 56, 51, 56, 59
6 68
7 71, 77
8 82, 85, 80, 82
9
Đuôi
0 80, 20
1 51, 71, 31
2 82, 82
3
4
5 85, 15, 35
6 56, 16, 56, 16
7 77
8 68, 28
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 18/01/2024

ĐB 471039
Nhất 38739
Nhì 10299
Ba 07375 19022
29089 48171 36472 93604
44725 98143 26089
Năm 4847
Sáu 4999 2141 4597
Bảy 886
Tám 77
Đầu
0 04
1
2 22, 25
3 39, 39
4 43, 47, 41
5
6
7 75, 71, 72, 77
8 89, 89, 86
9 99, 99, 97
Đuôi
0
1 71, 41
2 22, 72
3 43
4 04
5 75, 25
6 86
7 47, 97, 77
8
9 39, 39, 99, 89, 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 11/01/2024

ĐB 727281
Nhất 35317
Nhì 75946
Ba 74716 92612
77805 21655 27776 59866
43365 82183 19501
Năm 0288
Sáu 5446 1002 1000
Bảy 666
Tám 81
Đầu
0 05, 01, 02, 00
1 17, 16, 12
2
3
4 46, 46
5 55
6 66, 65, 66
7 76
8 81, 83, 88, 81
9
Đuôi
0 00
1 81, 01, 81
2 12, 02
3 83
4
5 05, 55, 65
6 46, 16, 76, 66, 46, 66
7 17
8 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 04/01/2024

ĐB 790475
Nhất 90808
Nhì 82132
Ba 09225 42994
10606 31893 70686 14090
20284 55175 13633
Năm 7842
Sáu 2519 2708 6971
Bảy 360
Tám 49
Đầu
0 08, 06, 08
1 19
2 25
3 32, 33
4 42, 49
5
6 60
7 75, 75, 71
8 86, 84
9 94, 93, 90
Đuôi
0 90, 60
1 71
2 32, 42
3 93, 33
4 94, 84
5 75, 25, 75
6 06, 86
7
8 08, 08
9 19, 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 28/12/2023

ĐB 547014
Nhất 25325
Nhì 97745
Ba 50311 36651
04072 54722 17045 39682
66250 93242 39593
Năm 1094
Sáu 9577 8533 6774
Bảy 857
Tám 31
Đầu
0
1 14, 11
2 25, 22
3 33, 31
4 45, 45, 42
5 51, 50, 57
6
7 72, 77, 74
8 82
9 93, 94
Đuôi
0 50
1 11, 51, 31
2 72, 22, 82, 42
3 93, 33
4 14, 94, 74
5 25, 45, 45
6
7 77, 57
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 21/12/2023

ĐB 227879
Nhất 77519
Nhì 86848
Ba 71347 61128
24325 33079 20401 83094
89991 99162 14214
Năm 2021
Sáu 0313 1799 0065
Bảy 415
Tám 30
Đầu
0 01
1 19, 14, 13, 15
2 28, 25, 21
3 30
4 48, 47
5
6 62, 65
7 79, 79
8
9 94, 91, 99
Đuôi
0 30
1 01, 91, 21
2 62
3 13
4 94, 14
5 25, 65, 15
6
7 47
8 48, 28
9 79, 19, 79, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 14/12/2023

ĐB 758980
Nhất 57948
Nhì 49411
Ba 76095 98169
30373 65903 19947 25590
42771 40226 51385
Năm 1295
Sáu 2028 4472 8091
Bảy 954
Tám 25
Đầu
0 03
1 11
2 26, 28, 25
3
4 48, 47
5 54
6 69
7 73, 71, 72
8 80, 85
9 95, 90, 95, 91
Đuôi
0 80, 90
1 11, 71, 91
2 72
3 73, 03
4 54
5 95, 85, 95, 25
6 26
7 47
8 48, 28
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/12/2023

ĐB 943345
Nhất 23200
Nhì 89364
Ba 72701 92538
80947 73235 58602 56108
97157 49847 06639
Năm 0469
Sáu 3114 8107 7049
Bảy 400
Tám 18
Đầu
0 00, 01, 02, 08, 07, 00
1 14, 18
2
3 38, 35, 39
4 45, 47, 47, 49
5 57
6 64, 69
7
8
9
Đuôi
0 00, 00
1 01
2 02
3
4 64, 14
5 45, 35
6
7 47, 57, 47, 07
8 38, 08, 18
9 39, 69, 49

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 30/11/2023

ĐB 247509
Nhất 62039
Nhì 80861
Ba 92805 47014
49366 16020 34265 48627
27117 12792 26316
Năm 1652
Sáu 6098 0725 3382
Bảy 442
Tám 70
Đầu
0 09, 05
1 14, 17, 16
2 20, 27, 25
3 39
4 42
5 52
6 61, 66, 65
7 70
8 82
9 92, 98
Đuôi
0 20, 70
1 61
2 92, 52, 82, 42
3
4 14
5 05, 65, 25
6 66, 16
7 27, 17
8 98
9 09, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/11/2023

ĐB 935249
Nhất 72304
Nhì 58739
Ba 45508 33441
27648 30004 26587 95541
38774 30295 47959
Năm 5659
Sáu 4394 2462 0807
Bảy 614
Tám 86
Đầu
0 04, 08, 04, 07
1 14
2
3 39
4 49, 41, 48, 41
5 59, 59
6 62
7 74
8 87, 86
9 95, 94
Đuôi
0
1 41, 41
2 62
3
4 04, 04, 74, 94, 14
5 95
6 86
7 87, 07
8 08, 48
9 49, 39, 59, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/11/2023

ĐB 249035
Nhất 16798
Nhì 75558
Ba 41513 56764
79109 87469 04432 35625
16971 42720 28767
Năm 6911
Sáu 6941 8501 6361
Bảy 195
Tám 45
Đầu
0 09, 01
1 13, 11
2 25, 20
3 35, 32
4 41, 45
5 58
6 64, 69, 67, 61
7 71
8
9 98, 95
Đuôi
0 20
1 71, 11, 41, 01, 61
2 32
3 13
4 64
5 35, 25, 95, 45
6
7 67
8 98, 58
9 09, 69

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/11/2023

ĐB 796730
Nhất 46311
Nhì 55604
Ba 14806 21096
81652 68286 15559 96191
02410 42351 31995
Năm 6042
Sáu 3984 2966 5223
Bảy 750
Tám 93
Đầu
0 04, 06
1 11, 10
2 23
3 30
4 42
5 52, 59, 51, 50
6 66
7
8 86, 84
9 96, 91, 95, 93
Đuôi
0 30, 10, 50
1 11, 91, 51
2 52, 42
3 23, 93
4 04, 84
5 95
6 06, 96, 86, 66
7
8
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/11/2023

ĐB 652366
Nhất 28603
Nhì 89310
Ba 72105 88213
43729 35624 68174 85307
54352 26364 16988
Năm 2516
Sáu 7891 2539 5494
Bảy 912
Tám 89
Đầu
0 03, 05, 07
1 10, 13, 16, 12
2 29, 24
3 39
4
5 52
6 66, 64
7 74
8 88, 89
9 91, 94
Đuôi
0 10
1 91
2 52, 12
3 03, 13
4 24, 74, 64, 94
5 05
6 66, 16
7 07
8 88
9 29, 39, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/10/2023

ĐB 375607
Nhất 96174
Nhì 77585
Ba 84589 97972
02172 60929 19549 40776
81168 94127 80657
Năm 8373
Sáu 8596 8831 3248
Bảy 605
Tám 14
Đầu
0 07, 05
1 14
2 29, 27
3 31
4 49, 48
5 57
6 68
7 74, 72, 72, 76, 73
8 85, 89
9 96
Đuôi
0
1 31
2 72, 72
3 73
4 74, 14
5 85, 05
6 76, 96
7 07, 27, 57
8 68, 48
9 89, 29, 49

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Bình. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Bình 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày thế nào?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQB 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQB 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.