Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/06/2023

ĐB 875870
Nhất 68534
Nhì 40890
Ba 13524 09020
84612 60058 15281 04600
14335 24255 90584
Năm 2541
Sáu 0775 4688 6170
Bảy 801
Tám 55
Đầu
0 00, 01
1 12
2 24, 20
3 34, 35
4 41
5 58, 55, 55
6
7 70, 75, 70
8 81, 84, 88
9 90
Đuôi
0 70, 90, 20, 00, 70
1 81, 41, 01
2 12
3
4 34, 24, 84
5 35, 55, 75, 55
6
7
8 58, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/05/2023

ĐB 658883
Nhất 15353
Nhì 77493
Ba 22318 01594
40034 40280 63232 09258
95895 92799 96679
Năm 4436
Sáu 3157 6861 9312
Bảy 195
Tám 40
Đầu
0
1 18, 12
2
3 34, 32, 36
4 40
5 53, 58, 57
6 61
7 79
8 83, 80
9 93, 94, 95, 99, 95
Đuôi
0 80, 40
1 61
2 32, 12
3 83, 53, 93
4 94, 34
5 95, 95
6 36
7 57
8 18, 58
9 99, 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 18/05/2023

ĐB 699494
Nhất 03192
Nhì 71117
Ba 10570 99720
38652 95763 57107 49612
49220 01637 32064
Năm 1432
Sáu 1029 6530 2724
Bảy 368
Tám 19
Đầu
0 07
1 17, 12, 19
2 20, 20, 29, 24
3 37, 32, 30
4
5 52
6 63, 64, 68
7 70
8
9 94, 92
Đuôi
0 70, 20, 20, 30
1
2 92, 52, 12, 32
3 63
4 94, 64, 24
5
6
7 17, 07, 37
8 68
9 29, 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 11/05/2023

ĐB 452004
Nhất 65391
Nhì 34080
Ba 46918 55421
93708 55090 74658 74314
40223 95657 22246
Năm 7603
Sáu 6504 8542 3376
Bảy 662
Tám 66
Đầu
0 04, 08, 03, 04
1 18, 14
2 21, 23
3
4 46, 42
5 58, 57
6 62, 66
7 76
8 80
9 91, 90
Đuôi
0 80, 90
1 91, 21
2 42, 62
3 23, 03
4 04, 14, 04
5
6 46, 76, 66
7 57
8 18, 08, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 04/05/2023

ĐB 139284
Nhất 73544
Nhì 81642
Ba 43050 73599
54655 49677 94786 91538
11599 73374 75013
Năm 7387
Sáu 9367 8390 8434
Bảy 627
Tám 32
Đầu
0
1 13
2 27
3 38, 34, 32
4 44, 42
5 50, 55
6 67
7 77, 74
8 84, 86, 87
9 99, 99, 90
Đuôi
0 50, 90
1
2 42, 32
3 13
4 84, 44, 74, 34
5 55
6 86
7 77, 87, 67, 27
8 38
9 99, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 27/04/2023

ĐB 679318
Nhất 01668
Nhì 13810
Ba 63758 87219
01746 95187 64190 27230
98359 37354 14831
Năm 0502
Sáu 0146 9045 3937
Bảy 387
Tám 84
Đầu
0 02
1 18, 10, 19
2
3 30, 31, 37
4 46, 46, 45
5 58, 59, 54
6 68
7
8 87, 87, 84
9 90
Đuôi
0 10, 90, 30
1 31
2 02
3
4 54, 84
5 45
6 46, 46
7 87, 37, 87
8 18, 68, 58
9 19, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 20/04/2023

ĐB 972499
Nhất 73298
Nhì 42967
Ba 67731 36890
21877 04696 98014 11666
31789 24475 12061
Năm 1688
Sáu 9267 5710 4628
Bảy 762
Tám 90
Đầu
0
1 14, 10
2 28
3 31
4
5
6 67, 66, 61, 67, 62
7 77, 75
8 89, 88
9 99, 98, 90, 96, 90
Đuôi
0 90, 10, 90
1 31, 61
2 62
3
4 14
5 75
6 96, 66
7 67, 77, 67
8 98, 88, 28
9 99, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 13/04/2023

ĐB 138218
Nhất 32887
Nhì 20001
Ba 16593 34812
88196 45322 82148 32740
59337 62805 92350
Năm 8737
Sáu 1485 6412 6648
Bảy 343
Tám 93
Đầu
0 01, 05
1 18, 12, 12
2 22
3 37, 37
4 48, 40, 48, 43
5 50
6
7
8 87, 85
9 93, 96, 93
Đuôi
0 40, 50
1 01
2 12, 22, 12
3 93, 43, 93
4
5 05, 85
6 96
7 87, 37, 37
8 18, 48, 48
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 06/04/2023

ĐB 849202
Nhất 69002
Nhì 65820
Ba 05585 84139
82073 42115 04960 02261
37465 19265 11502
Năm 5717
Sáu 7230 2301 1670
Bảy 636
Tám 91
Đầu
0 02, 02, 02, 01
1 15, 17
2 20
3 39, 30, 36
4
5
6 60, 61, 65, 65
7 73, 70
8 85
9 91
Đuôi
0 20, 60, 30, 70
1 61, 01, 91
2 02, 02, 02
3 73
4
5 85, 15, 65, 65
6 36
7 17
8
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 30/03/2023

ĐB 661707
Nhất 19207
Nhì 02984
Ba 33507 93145
47844 23660 16692 35369
13560 32354 36825
Năm 3388
Sáu 6840 3774 5839
Bảy 731
Tám 60
Đầu
0 07, 07, 07
1
2 25
3 39, 31
4 45, 44, 40
5 54
6 60, 69, 60, 60
7 74
8 84, 88
9 92
Đuôi
0 60, 60, 40, 60
1 31
2 92
3
4 84, 44, 54, 74
5 45, 25
6
7 07, 07, 07
8 88
9 69, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/03/2023

ĐB 256397
Nhất 92793
Nhì 42866
Ba 11208 88560
82148 21716 38203 63265
53869 08145 52872
Năm 0002
Sáu 0402 8322 6744
Bảy 391
Tám 34
Đầu
0 08, 03, 02, 02
1 16
2 22
3 34
4 48, 45, 44
5
6 66, 60, 65, 69
7 72
8
9 97, 93, 91
Đuôi
0 60
1 91
2 72, 02, 02, 22
3 93, 03
4 44, 34
5 65, 45
6 66, 16
7 97
8 08, 48
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/03/2023

ĐB 419887
Nhất 62461
Nhì 23195
Ba 74170 13819
87348 49503 59357 00149
92459 45115 26639
Năm 1063
Sáu 2602 8343 3624
Bảy 108
Tám 99
Đầu
0 03, 02, 08
1 19, 15
2 24
3 39
4 48, 49, 43
5 57, 59
6 61, 63
7 70
8 87
9 95, 99
Đuôi
0 70
1 61
2 02
3 03, 63, 43
4 24
5 95, 15
6
7 87, 57
8 48, 08
9 19, 49, 59, 39, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/03/2023

ĐB 059075
Nhất 67249
Nhì 63755
Ba 49002 04413
13531 64942 65716 67435
05546 42018 61816
Năm 0753
Sáu 5565 0700 9809
Bảy 136
Tám 92
Đầu
0 02, 00, 09
1 13, 16, 18, 16
2
3 31, 35, 36
4 49, 42, 46
5 55, 53
6 65
7 75
8
9 92
Đuôi
0 00
1 31
2 02, 42, 92
3 13, 53
4
5 75, 55, 35, 65
6 16, 46, 16, 36
7
8 18
9 49, 09

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/03/2023

ĐB 115905
Nhất 72414
Nhì 62700
Ba 33955 53286
04267 34821 02640 47164
40391 51658 41708
Năm 2692
Sáu 7792 2481 2156
Bảy 190
Tám 15
Đầu
0 05, 00, 08
1 14, 15
2 21
3
4 40
5 55, 58, 56
6 67, 64
7
8 86, 81
9 91, 92, 92, 90
Đuôi
0 00, 40, 90
1 21, 91, 81
2 92, 92
3
4 14, 64
5 05, 55, 15
6 86, 56
7 67
8 58, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/02/2023

ĐB 259962
Nhất 28793
Nhì 70413
Ba 26345 37387
33066 34676 53936 01394
80559 53634 89531
Năm 2230
Sáu 1380 3579 0358
Bảy 811
Tám 45
Đầu
0
1 13, 11
2
3 36, 34, 31, 30
4 45, 45
5 59, 58
6 62, 66
7 76, 79
8 87, 80
9 93, 94
Đuôi
0 30, 80
1 31, 11
2 62
3 93, 13
4 94, 34
5 45, 45
6 66, 76, 36
7 87
8 58
9 59, 79

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/02/2023

ĐB 066088
Nhất 71066
Nhì 78287
Ba 93643 74255
25836 13085 83645 09619
23768 79771 05520
Năm 9662
Sáu 6376 8734 2256
Bảy 082
Tám 81
Đầu
0
1 19
2 20
3 36, 34
4 43, 45
5 55, 56
6 66, 68, 62
7 71, 76
8 88, 87, 85, 82, 81
9
Đuôi
0 20
1 71, 81
2 62, 82
3 43
4 34
5 55, 85, 45
6 66, 36, 76, 56
7 87
8 88, 68
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/02/2023

ĐB 971912
Nhất 72916
Nhì 16226
Ba 32144 97148
11395 33584 83278 63322
76470 44197 85241
Năm 4270
Sáu 3951 0443 6973
Bảy 531
Tám 68
Đầu
0
1 12, 16
2 26, 22
3 31
4 44, 48, 41, 43
5 51
6 68
7 78, 70, 70, 73
8 84
9 95, 97
Đuôi
0 70, 70
1 41, 51, 31
2 12, 22
3 43, 73
4 44, 84
5 95
6 16, 26
7 97
8 48, 78, 68
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/02/2023

ĐB 854033
Nhất 41146
Nhì 29706
Ba 63347 11032
62433 93101 99658 11459
79346 08659 69358
Năm 8830
Sáu 8521 0301 8262
Bảy 258
Tám 70
Đầu
0 06, 01, 01
1
2 21
3 33, 32, 33, 30
4 46, 47, 46
5 58, 59, 59, 58, 58
6 62
7 70
8
9
Đuôi
0 30, 70
1 01, 21, 01
2 32, 62
3 33, 33
4
5
6 46, 06, 46
7 47
8 58, 58, 58
9 59, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/01/2023

ĐB 395830
Nhất 15409
Nhì 17121
Ba 76951 54375
76045 48967 20087 53080
87603 48524 81188
Năm 5545
Sáu 7632 1055 4499
Bảy 655
Tám 87
Đầu
0 09, 03
1
2 21, 24
3 30, 32
4 45, 45
5 51, 55, 55
6 67
7 75
8 87, 80, 88, 87
9 99
Đuôi
0 30, 80
1 21, 51
2 32
3 03
4 24
5 75, 45, 45, 55, 55
6
7 67, 87, 87
8 88
9 09, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 19/01/2023

ĐB 564059
Nhất 91369
Nhì 77190
Ba 56272 63490
42840 62489 58135 22822
20285 21934 12999
Năm 0006
Sáu 1602 2613 2970
Bảy 937
Tám 36
Đầu
0 06, 02
1 13
2 22
3 35, 34, 37, 36
4 40
5 59
6 69
7 72, 70
8 89, 85
9 90, 90, 99
Đuôi
0 90, 90, 40, 70
1
2 72, 22, 02
3 13
4 34
5 35, 85
6 06, 36
7 37
8
9 59, 69, 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/01/2023

ĐB 050094
Nhất 74828
Nhì 96871
Ba 62482 96452
56659 19380 75197 89523
37767 50987 12739
Năm 0562
Sáu 7045 1597 1267
Bảy 567
Tám 88
Đầu
0
1
2 28, 23
3 39
4 45
5 52, 59
6 67, 62, 67, 67
7 71
8 82, 80, 87, 88
9 94, 97, 97
Đuôi
0 80
1 71
2 82, 52, 62
3 23
4 94
5 45
6
7 97, 67, 87, 97, 67, 67
8 28, 88
9 59, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/01/2023

ĐB 789845
Nhất 37156
Nhì 56504
Ba 15318 42259
28510 78281 86057 02267
55005 69891 44236
Năm 5549
Sáu 5531 0059 7626
Bảy 944
Tám 37
Đầu
0 04, 05
1 18, 10
2 26
3 36, 31, 37
4 45, 49, 44
5 56, 59, 57, 59
6 67
7
8 81
9 91
Đuôi
0 10
1 81, 91, 31
2
3
4 04, 44
5 45, 05
6 56, 36, 26
7 57, 67, 37
8 18
9 59, 49, 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 29/12/2022

ĐB 791237
Nhất 99947
Nhì 99726
Ba 48778 70757
15788 05552 32445 62414
69268 79830 01908
Năm 7043
Sáu 5911 9129 8094
Bảy 350
Tám 66
Đầu
0 08
1 14, 11
2 26, 29
3 37, 30
4 47, 45, 43
5 57, 52, 50
6 68, 66
7 78
8 88
9 94
Đuôi
0 30, 50
1 11
2 52
3 43
4 14, 94
5 45
6 26, 66
7 37, 47, 57
8 78, 88, 68, 08
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 22/12/2022

ĐB 471653
Nhất 34086
Nhì 76493
Ba 44806 73834
78504 85151 99746 25134
15228 48292 89583
Năm 8885
Sáu 5808 4214 5889
Bảy 058
Tám 48
Đầu
0 06, 04, 08
1 14
2 28
3 34, 34
4 46, 48
5 53, 51, 58
6
7
8 86, 83, 85, 89
9 93, 92
Đuôi
0
1 51
2 92
3 53, 93, 83
4 34, 04, 34, 14
5 85
6 86, 06, 46
7
8 28, 08, 58, 48
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 15/12/2022

ĐB 178713
Nhất 39944
Nhì 40657
Ba 96430 61151
08418 65085 88558 75008
42544 50798 79043
Năm 1960
Sáu 4209 3939 4414
Bảy 770
Tám 78
Đầu
0 08, 09
1 13, 18, 14
2
3 30, 39
4 44, 44, 43
5 57, 51, 58
6 60
7 70, 78
8 85
9 98
Đuôi
0 30, 60, 70
1 51
2
3 13, 43
4 44, 44, 14
5 85
6
7 57
8 18, 58, 08, 98, 78
9 09, 39

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 08/12/2022

ĐB 491309
Nhất 79058
Nhì 25812
Ba 10378 82348
21569 52341 83093 93087
94431 43189 93237
Năm 0408
Sáu 0200 3696 5096
Bảy 182
Tám 10
Đầu
0 09, 08, 00
1 12, 10
2
3 31, 37
4 48, 41
5 58
6 69
7 78
8 87, 89, 82
9 93, 96, 96
Đuôi
0 00, 10
1 41, 31
2 12, 82
3 93
4
5
6 96, 96
7 87, 37
8 58, 78, 48, 08
9 09, 69, 89

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/12/2022

ĐB 120545
Nhất 60655
Nhì 43733
Ba 71214 50361
29331 52873 30641 32491
34205 15790 51228
Năm 6917
Sáu 3065 8619 9834
Bảy 114
Tám 29
Đầu
0 05
1 14, 17, 19, 14
2 28, 29
3 33, 31, 34
4 45, 41
5 55
6 61, 65
7 73
8
9 91, 90
Đuôi
0 90
1 61, 31, 41, 91
2
3 33, 73
4 14, 34, 14
5 45, 55, 05, 65
6
7 17
8 28
9 19, 29

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 24/11/2022

ĐB 316523
Nhất 81502
Nhì 37467
Ba 71791 42343
08424 53892 54032 70175
43300 25388 09495
Năm 3751
Sáu 8482 8961 5645
Bảy 634
Tám 32
Đầu
0 02, 00
1
2 23, 24
3 32, 34, 32
4 43, 45
5 51
6 67, 61
7 75
8 88, 82
9 91, 92, 95
Đuôi
0 00
1 91, 51, 61
2 02, 92, 32, 82, 32
3 23, 43
4 24, 34
5 75, 95, 45
6
7 67
8 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 17/11/2022

ĐB 084460
Nhất 65092
Nhì 48564
Ba 21417 35644
47362 62202 68307 12006
90744 84359 33988
Năm 7637
Sáu 2573 9595 3010
Bảy 353
Tám 71
Đầu
0 02, 07, 06
1 17, 10
2
3 37
4 44, 44
5 59, 53
6 60, 64, 62
7 73, 71
8 88
9 92, 95
Đuôi
0 60, 10
1 71
2 92, 62, 02
3 73, 53
4 64, 44, 44
5 95
6 06
7 17, 07, 37
8 88
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Bình - 10/11/2022

ĐB 261083
Nhất 86374
Nhì 42376
Ba 16381 93608
16604 10970 78573 00480
85795 04758 52605
Năm 1954
Sáu 9280 0352 2643
Bảy 198
Tám 66
Đầu
0 08, 04, 05
1
2
3
4 43
5 58, 54, 52
6 66
7 74, 76, 70, 73
8 83, 81, 80, 80
9 95, 98
Đuôi
0 70, 80, 80
1 81
2 52
3 83, 73, 43
4 74, 04, 54
5 95, 05
6 76, 66
7
8 08, 58, 98
9

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Bình. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Bình 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày thế nào?

Xổ số Quảng Bình 30 ngày – Kết quả XSQB 30 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQB 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQB 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.